Plinex d.o.o.
Slavka Martinovića 28
35 000 Slavonski Brod

Telefon:
Servis: 035/415-600
Trgovina: 035/415-859
Komercijala: 035/442-484
E-mail: info@plinex.hr